Ako

Vytvorte priečinok zo súborov vo vyhľadávači

Ak chcete umiestniť súbory do priečinka v systéme OS X, môžete samozrejme vytvoriť priečinok a presunúť ich tam. Vedeli ste však, že to môže byť aj oveľa jednoduchšie a efektívnejšie?

Vytvorte priečinok z vybraných súborov

V aplikácii Finder môžete vytvoriť priečinok so súbormi, ktoré ste vybrali. Urobíte to tak, že vo vyhľadávači prejdete do súborov, ktoré chcete vložiť do priečinka. Podržte stlačené tlačidlo Cmd a kliknutím na súbory, ktoré chcete vybrať, zvoľte jeden po druhom. Môžete tiež podržať kláves Shift a potom kliknúť na prvý a posledný súbor.

Keď ste vybrali požadované súbory, kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na Nový priečinok s výberom. Uvidíte malú animáciu, v ktorej sú súbory presunuté do nového priečinka s názvom Nový priečinok s obsahom. Názov tohto priečinka sa vyberie automaticky a po zadaní nového názvu a stlačení klávesu Enter sa názov okamžite zmení.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybrané súbory ich môžete umiestniť priamo do priečinka.

Vytvorte inteligentný priečinok

Týmto spôsobom, ktorý sme práve vysvetlili, môžete súbory v priečinku Mac OS X ľahko umiestniť do priečinka. Je však oveľa zaujímavejšie vytvoriť priečinok, do ktorého sa automaticky ukladajú súbory, ktoré vyhovujú určitému kritériu. Nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Hovoríme tomu „inteligentný priečinok“.

Ak chcete vytvoriť inteligentný priečinok, kliknite do ľavého horného rohu vyhľadávača Archív a potom ďalej Nový inteligentný priečinok. Teraz sa otvorí nový priečinok, ktorý je stále prázdny. Vpravo hore uvidíte znamienko plus. Keď na to kliknete, môžete pridať vyhľadávacie kritérium, ako napr Milý, kde si môžete zvoliť napr Obrázok, Film, Hudba, PDF, a tak ďalej. Môžete tak ľahko určiť, že do tohto priečinka by mali byť umiestnené všetky súbory určitého typu.

Na znamienko plus môžete kliknúť viackrát, čo znamená, že môžete určiť veľmi konkrétne kritériá. Akonáhle kliknete na Uložiť, môžete priečinok pomenovať. Teraz, keď sa uložia súbory, ktoré vyhovujú vašim kritériám, automaticky sa uložia do priečinka.

Inteligentné priečinky zaisťujú, že v budúcnosti už nebudete musieť prácu robiť sami.