Ako

Raspberry Pi 2 ako server Plex Media Server

Ak máte mediálny server s programom Plex, môžete svoje streamované filmy a seriály jednoducho streamovať do všetkých svojich zariadení. Raspberry Pi 2 je dokonalý počítač na inštaláciu takéhoto mediálneho servera, pretože mini počítač je lacný a energeticky efektívny. V tomto článku vysvetľujeme, ako to funguje.

01 Inštalácia Raspbian

Predpokladáme, že v základnom kurze na Raspberry Pi 2 ste nainštalovali operačný systém Raspbian pomocou NOOBS. Ak ste nainštalovali iný operačný systém s NOOBS, napríklad OpenELEC, je ľahké sa vrátiť späť. Pripojte napájací zdroj vášho Raspberry Pi k elektrickej zásuvke a okamžite podržte kláves Shift, aby ste znova otvorili inštalátor. Ak na karte microSD vášho Pi ešte nie je žiadny operačný systém, pozrite si základný kurz, ako nainštalovať NOOBS a bootovať z neho vaše Pi.

02 miestne nastavenie

Prihláste sa do svojho Pi (cez PuTTY alebo pripojenú klávesnicu a obrazovku) a zadajte príkaz miestne nastavenie -a v („miestne nastavenie“ je súbor definícií pre jazyk, krajinu, čas / dátum, menu atď.). Ak nie ste v zozname sk_SK.utf8 stále si to musíte vytvoriť. Za týmto účelom otvorte pomocou príkazu príslušný konfiguračný súbor sudo nano /etc/locale.gen, nájdite riadok s # en_US.UTF-8 UTF-8 a odstráňte hash (#). Súbor zatvorte kombináciou klávesov Ctrl + X, stlačením J uložte zmeny a potvrďte klávesom Enter. Potom spustite príkaz sudo locale gen znova vytvoriť miestne nastavenia.

03 Import GPG kľúča

Používateľ uglymagoo ponúka balík servera Plex Media Server, ktorý je spustený na Raspberry Pi 2. Najskôr sa uistíme, že si môžeme balík Plex stiahnuť cez https. Za týmto účelom aktualizujeme zoznam balíkov príkazom sudo apt-get aktualizácia a nainštalujeme správny balík s sudo apt-get nainštalovať apt-transport-https. Potom pomocou príkazu pridáme kľúč GPG uglymagoo: wget -O - //dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -.

04 Inštalácia balíka

Teraz vytvoríme konfiguračný súbor, do ktorého pridáme úložisko (zdroj softvéru) uglymagoo. Za týmto účelom otvorte nový súbor pomocou príkazu sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pms.list a pridajte riadok deb //dev2day.de/pms/ piskot main do. Súbor zatvorte pomocou kombinácie klávesov Ctrl + X, stlačením J uložte zmeny a potvrďte klávesom Enter. Zoznam balíkov znova aktualizujte pomocou sudo apt-get aktualizácia, po ktorom môžete nakoniec príkazom nainštalovať Plex Media Server z úložiska uglymagoo sudo apt-get nainštalovať server médií plex.