Ako

Aktualizujte firmvér

Produkty na seba nadväzujú čoraz rýchlejšie a zároveň sa funkčnosť produktu iba zvyšuje. V snahe udržať krok s vysokým tempom spotrebiteľov sa výrobcovia niekedy dokonca rozhodnú neuvoľniť všetky funkcie okamžite a chyby opraviť až neskôr. Aktualizácia firmvéru potom musí zabezpečiť, aby produkt fungoval podľa očakávaní so všetkými sľubovanými funkciami.

Firmvér je softvér, ktorý je zabudovaný do zariadenia. Je to vlastne druh operačného systému, ktorý zaisťuje správne fungovanie všetkých častí a ich vzájomnú spoluprácu. Rovnako ako v prípade bežného operačného systému sa môže ukázať, že niektoré veci nejdú podľa predstáv alebo že bola vyvinutá nová funkčnosť. V takom prípade je potrebné firmvér upraviť pomocou takzvanej aktualizácie firmvéru. Do zariadenia bola nainštalovaná pamäť Flash, najmä pre firmvér. Preto o tom blesk firmvéru. Z hľadiska funkčnosti a stability samozrejme existujú limity toho, čo je a čo nie je prípustné. Ak výrobca prekročí túto hranicu, bude pokutovaný kupcami jeho výrobkov. Môžete očakávať, že výrobca vášho produktu v prípade potreby vydá aktualizáciu firmvéru a dá ju ľahko vykonať. Jednoduchosť inštalácie aktualizácie firmvéru sa líši.

Aktualizovať firmvér alebo nie?

Vo väčšine prípadov sa výrobcovia veľmi zdráhajú poskytnúť nový firmvér. A ak už je poskytnutá, sprevádza ju množstvo vážnych varovaní, že niektorí ľudia stále zabudnú použiť poskytnutú aktualizáciu. Dôležité je povedať toto: ak to nie je zlomené, neopravujte to. Inými slovami, nedotýkajte sa vecí, ktoré robia svoju prácu. A to nie je bezdôvodné, ak sa počas aktualizácie firmvéru niečo pokazí, existuje riziko, že sa produkt stane nepoužiteľným. Existuje skupina ľudí, ktorých začne svrbieť, keď sa nájde nový firmvér. Táto aktualizácia sa potom musí použiť a súvisiace riziká sa musia považovať za samozrejmosť. Pretože nakoniec nikdy neviete, či sa používateľský dojem pozdvihne na ešte vyššiu úroveň. Ak je používateľská skúsenosť trápená nepríjemnými chybami a chýbajúcimi „sľúbenými“ funkciami, potom je aktualizácia firmvéru samozrejme požehnaním, ak to situáciu nezhorší. A toto je zložitá vec: zlepšuje aktualizácia firmvéru život alebo sa zrúti?

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Úspešná aktualizácia firmvéru stojí alebo padá s dobrou prípravou. Niektoré aktualizácie firmvéru stratia nastavenia, ktoré ste vykonali v produkte. Pokiaľ je to možné, odporúča sa zálohovanie, vytvorenie konfiguračného súboru. Smerovače túto možnosť zvyčajne ponúkajú. U základných dosiek to z technických dôvodov často nie je možné, a potom je riešením poznámkový blok, ktorý si všetky nastavenia zapíše sám. Nie vždy je možné urobiť zálohu samotného firmvéru, a ak je to možné, často nie je možné prepísať novšiu verziu staršou. Inými slovami: nie vždy existuje cesta späť, takže vopred určte, či je aktualizácia firmvéru pre vás užitočná.

Zdá sa, že naša tlačiareň HP získava nové možnosti vďaka aktualizácii firmvéru.

Pracovať

Nie je možné zaoberať sa každým spôsobom vykonania aktualizácie firmvéru osobitne. Kroky, ktoré musíte urobiť, sú rozdielne z hľadiska obsahu, ale aj tak musíte prejsť asi šiestimi fázami. Preto vás prevedieme týmito fázami procesu inovácie. Ako príklad slúži sieťová tlačiareň HP LaserJet Pro CP1525n. Metódy, ktoré používame na aktualizáciu tejto tlačiarne pomocou nového firmvéru, je možné použiť na aktualizáciu systému BIOS základnej dosky, firmvéru optickej jednotky, externého pevného disku, SSD atď. Pri prvej inštalácii ovládača ponúka HP CP1525n možnosť skontrolovať nové aktualizácie firmvéru. Pretože nie všetky zariadenia sú schopné vykonať aktualizáciu firmvéru týmto spôsobom, rozhodli sme sa vykonať aktualizáciu firmvéru neskôr.