Ako

10 problémov s iPadom, ktoré môžete vyriešiť sami

Niektoré iPady skôr či neskôr vykazujú známky poruchy. Našťastie nemusíte hneď utekať k miestnemu predajcovi Apple, pretože veľa problémov ľahko vyriešite sami. Aby sme vám ušetrili potrebné ťažkosti, vymenovali sme desať bežných problémov a príslušné riešenia.

IPad je samozrejme skvelá technológia, ale rovnako ako u iných zariadení, aj tu sa bohužiaľ niekedy vyskytujú chyby. Je dobré vedieť, že riešenie existuje takmer pre každý problém s iPadom. Na to nepotrebujete vždy pomoc autorizovaného opravára!

Najskôr skontrolujte, či si môžete tablet nabíjať sami. Príčina nie je v mnohých prípadoch tak hlboko zakorenená a problém môžete vyriešiť pomocou softvéru. Aby sme posilnili tieto posledné slová, ukážeme si, ako v zárodku štipkať desať bežných problémov s iPadom.

01 Aktualizácia softvéru zlyhala

Je dôležité neustále aktualizovať iOS na najnovšiu verziu. Ak to nefunguje, sú možné rôzne príčiny. Ak vlastníte iPad prvej generácie, iOS 7 si bohužiaľ nemôžete stiahnuť. Dôvodom je to, že spoločnosť Apple vydala túto verziu iba pre iPad 2 a novšie zariadenia. Inštalácia vyžaduje, aby malo zariadenie dostatok voľného miesta na disku, inak sa zobrazí chybové hlásenie.

Odstránením aplikácií, skladieb, videí a ďalších tvorcov kozmického priestoru je opäť priestor na aktualizáciu. Niekedy nie je možné stiahnuť aktualizáciu softvéru bezdrôtovo, napríklad keď je batéria nedostatočne nabitá. Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB a vykonajte aktualizáciu prostredníctvom iTunes. Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu tohto programu. Potom vyberte iPad v iTunes a vyberte v ponuke Prehľad pred Vyhľadajte aktualizáciu. Teraz by ste mali byť schopní nainštalovať aktualizáciu.

Stále máte problémy? Potom odpojte ďalšie USB zariadenia od počítača a skúste to znova. Je tiež možné, že bezpečnostný program vrhne do práce kľúč.

Ak bezdrôtová aktualizácia systému iOS nie je úspešná, stiahnite si najnovšiu verziu cez iTunes.

02 iPad odmieta nabíjanie

Ak už nie je možné iPad nabíjať, je to samozrejme veľmi nepríjemné. Ak nabíjate zariadenie prostredníctvom zdroja USB, počítač alebo notebook nemusí mať dostatok energie na zabezpečenie dostatočnej energie. V takom prípade sa upozornenie zobrazí v hornej časti stavového riadku Nabíjanie sa vypína.

Našťastie ide o neškodný problém, ktorý sa dá ľahko vyriešiť pripojením iPadu k sieťovému napájaniu alebo k inému zdroju USB. Okrem toho sú bežné chybné káble USB. Skontrolujte neobvyklé vlastnosti kábla (zlomenie kábla) a v prípade potreby si kúpte nový. Znečistený dok alebo konektor Lightning môžu tiež spôsobiť problémy s nabíjaním.

V takom prípade zariadenie úplne vypnite. Na vlastné riziko sa pokúste veľmi opatrne odstrániť všetky zvyšky kancelárskou sponkou, ihlou alebo vatovým tampónom a skúste znovu nabiť batériu.

Ak zdroj USB neobsahuje dostatok energie, v pravom hornom rohu sa zobrazí správa Nabíjanie vypnuté.

03 Žiadny príjem WiFi

Problémy s WiFi sú bohužiaľ bežné. Za to je obvykle zodpovedný bezdrôtový prístupový bod. Napríklad rozsah môže byť nedostatočný alebo susedné sieťové zariadenia môžu vysielať na rovnakom kanáli. Prihláste sa do riadiaceho panela smerovača pomocou počítača zadaním správnej adresy IP do panela s adresou prehliadača. Nezabudnite si dôkladne prečítať nastavenia rádia.

Vyskúšajte napríklad iný rozhlasový kanál. Okrem toho budete môcť namiesto rušného pásma 2,4 GHz aktivovať pásmo 5 GHz. Uistite sa tiež, že je smerovač umiestnený centrálne v domácnosti.

V prípade opakovaných problémov s WiFi má zmysel skontrolovať nastavenie smerovača.

04 Pomalý iPad

Rovnako ako bežné PC, aj iPad potrebuje z času na čas údržbu. Ak sa tak nestane, je veľká šanca, že systém nakoniec spomalí. Mnoho ľudí napríklad nevie, že aplikácie zostanú v pamäti. Stačí dvakrát za sebou stlačiť tlačidlo Domov a zavrieť všetky aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate.

Neplňte iPad až po okraj dátami. Rýchlosť systému zvýši pravidelné čistenie nepoužívaných aplikácií, hudby, filmov a dokumentov. Je tiež rozumné nenechávať iPad nepretržite v režime spánku. Namiesto toho pravidelne pravidelne vypínate zariadenie.

Nenechávajte príliš veľa aplikácií v pracovnej pamäti vášho iPadu.