Ako

Prístup k domácej sieti z internetu

Každá domáca sieť je za smerovačom. Router zaisťuje, aby všetky počítače v domácej sieti mali prístup na internet. Ak chcete získať prístup k zariadeniu vo vašej domácnosti z internetu, router tomu zabráni. Budete musieť otvoriť brány a umožniť prístup. Ako to robíš?

V každej domácej sieti je aspoň jeden smerovač. Toto sa často kombinuje s modemom, ale nie je to potrebné. Hlavnou úlohou smerovača je smerovať, to znamená viesť sieťovú správu alebo dátový paket cez sieť, aby sa dostali z jedného miesta na druhé. Smerovače používajú adresu IP cieľového miesta, ktorá je obsiahnutá v každom sieťovom balíku. Potom veľmi rýchlo rozhodnú, či daná IP adresa patrí do domácej siete. Ak nie, smerovač odošle balík do siete poskytovateľa. Router však robí oveľa viac. Druhou dôležitou funkciou smerovača je NAT (Network Address Translation): jedná sa o nahradenie adresy IP sieťového paketu inou adresou IP v domácej sieti. Je to nevyhnutné, pretože niektoré zo všetkých existujúcich adries IP je možné používať iba v domácej sieti a nie na internete.

Treťou dôležitou funkciou smerovača je firewall. Smerovač predvolene vyhodnotí všetky správy prichádzajúce z Internetu a povolí ich iba v prípade, že ide o odpoveď na správu z počítača v domácej sieti. Všetky ostatné správy sú blokované, takže brána firewall chráni domácu sieť pred votrelcami. Tieto funkcie spolu poskytujú dobré pripojenie na internet, ale značne sťažujú prístup k domácej sieti z internetu. Stále však chcete mať prístup k niektorým zariadeniam vo vašej domácej sieti z internetu, napríklad NAS alebo webovú kameru.

01 Vaša vlastná sieť

Možno už o svojej sieti viete niečo alebo niečo, ale pri presmerovaní portov by ste mali poznať aspoň konfiguráciu IP smerovača aj zariadenia, ktoré chcete odomknúť cez internet. Ak chcete preskúmať sieť, otvorte príkazový riadok v systéme Windows: kliknite na tlačidlo Štart, zadajte časť príkazového riadku slova a kliknite na príslušnú možnosť Príkazový riadok. V okne príkazového riadka spustite príkaz ipconfig od. Týmto spôsobom môžete zistiť svoju vlastnú adresu IP, masku podsiete, ale aj adresu IP štandardnej brány (to je adresa smerovača). IP adresa NAS alebo IP kamery je v rovnakej sieti ako počítač a smerovač. Môžete tiež použiť sieťový skener, napríklad Angry IP Scanner. Na svojom smartfóne môžete na získanie týchto informácií použiť aplikáciu ako Fing (tiež pre Android).

Ak chcete spoznať sieť, použite príkazový riadok.

IP adresu smerovača tiež ľahko nájdete pomocou smartfónu a aplikácie, ako je Fing.

02 Prihláste sa do smerovača

Správa smerovača sa vždy vykonáva prostredníctvom prehľadávača. Spustite prehliadač a do panela s adresou zadajte napríklad adresu IP predvolenej brány //192.168.1.1. Prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla. Na rozdiel od zariadení v domácej sieti nemá smerovač jednu, ale dve adresy IP. Adresa IP na strane domácej siete je adresa IP smerovača ako predvolená brána. Okrem toho má smerovač na internetovej stránke adresu IP, ktorá sa často nazýva port WAN. Obidve adresy IP sa nachádzajú v konfigurácii smerovača. Zapíšte si adresy IP, budete ich neskôr potrebovať. Ak ste nastavili všetko správne, použite externú IP adresu (portu WAN) na pripojenie z internetu napríklad k vášmu NAS alebo IP kamere.

Router má dve adresy IP, jednu pre internú sieť (LAN) a jednu pre internet (WAN).

03 Pevná adresa IP

Pre presmerovanie portov je dôležité, aby zariadenie, ktoré chcete používať cez internet, ako napríklad NAS alebo IP kamera, bolo možné v domácej sieti nájsť vždy na rovnakej IP adrese. Zariadenie preto nemusí dostávať svoju adresu IP prostredníctvom protokolu DHCP, ale má pevnú adresu IP. Toto sa tiež označuje ako „statická“ adresa IP. Takúto pevnú IP adresu môžete nastaviť v konfigurácii NAS alebo IP kamery. Za týmto účelom sa prihláste do webového rozhrania zariadenia a otvorte konfiguráciu siete.

Poskytnite všetkým zariadeniam, ktoré chcete mať prístup z internetu, pevnú IP adresu v domácej sieti.

04 Teória presmerovania portov

Aby ste všetko nastavili tak, aby niekto videl obrázky z IP kamery v domácej sieti cez internet, musíte poznať niekoľko podrobností. Z pohľadu internetu to sú: IP adresa na strane WAN smerovača, IP adresa v domácej sieti IP kamery a číslo portu, na ktorom je aktívny softvér webovej kamery na IP kamere. Pri presmerovaní portov otvoríte port vo firewalle smerovača (môže to byť port 80 alebo port 5000) a prepojíte ho s IP adresou IP kamery a číslom portu na IP kamere.

Keď potom otvoríte prehliadač a uistíte sa, že sa skutočne pripája cez internet (nie cez internú sieť), a do panela s adresou zadáte adresu smerovača so správnym číslom portu, brána firewall toto pripojenie prijme a postúpi ju ďalej. na adresu IP a číslo portu, ktoré ste zadali v pravidle presmerovania portov. Od kroku 6 vám ukážeme, ako nastaviť presmerovanie portov pre množstvo populárnych značiek smerovačov.

IPhone aj notebook sa pripájajú k zariadeniu v domácej sieti prostredníctvom požiadavky smerovača s rôznymi číslami portov.

IP adresy

TCP / IP je komunikačný protokol vo vašej domácej sieti a na internete. Napríklad pri otvorení webovej stránky prejde z počítača na webový server a späť veľké množstvo sieťových paketov. Základom je IP adresa. Každý počítač, NAS alebo IP kamera má adresu IP. Každá adresa pozostáva zo štyroch blokov, každý s najviac 3 číslicami, od 0 do 255.

Takže všetky adresy sa pohybujú medzi 0,0.0.0 a 255.255.255.255, čo je celkom 4 294 967 296 adries IP (2 ^ 32). Zo všetkých týchto adries je niekoľko blokov určených iba na použitie v súkromných sieťach, nemožno ich použiť na internete. Jedná sa o 10.0.0.0 až 10.255.255.255, 127.0.0.0 až 127.255.255.255 a 192.168.0.0 až 192.168.255.255. To platí aj pre IPv4. Teraz existuje nástupca vo forme protokolu IPv6, kde je k dispozícii dostatok adries IP na to, aby bolo každému zariadeniu poskytnutá jedinečná adresa. IPv6 sa však stále takmer nepoužíva.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found