Ako

Ako nainštalovať Windows 10 z USB kľúča

Čistá inštalácia systému Windows 10 je niekedy nevyhnutná. Či už ste si práve kúpili nový počítač alebo chcete vyčistiť svoj existujúci systém. Preinštalovanie je našťastie hračka. Existuje však pomerne veľa možností. V tomto článku sa pozrieme konkrétne na inštaláciu systému Windows 10 z USB kľúča.

V dnešnej dobe môžete Windows nainštalovať z USB kľúča. Potrebujete na to inštalačný súbor systému Windows 10. Spoločnosť Microsoft poskytuje program, ktorý vám pomôže stiahnuť Windows a vytvoriť USB kľúč. Stiahnite si utilitu Windows 10 tu.

Tip: Pred preinštalovaním systému Windows 10 si nezabudnite zálohovať svoje osobné súbory.

Po stiahnutí a spustení softvéru sa zobrazí výberové menu, v ktorom si vyberiete Vytvorte inštalačné médium (…) pre iný počítač. Keď kliknete na Ďalší program odporúča, ktorú verziu systému Windows si stiahnuť. Je rozumné na tom nič nemeniť.

V ďalšom kroku zvoľte pre USB flash disk a vyberte jednotku USB kľúča. Program teraz stiahne správnu verziu systému Windows a vytvorí USB kľúč, aby ho systém mohol vidieť ako bootovací disk.

Spustite inštaláciu systému Windows 10

Ak chcete spustiť postup inštalácie systému Windows 10, najskôr vložte USB kľúč do počítača. Keď teraz reštartujete počítač, je to dôležité z USB kľúča obsahujúceho inštalačný súbor. Neštartujete teda z jednotky C, na ktorej je umiestnený systém Windows.

Ako to funguje, sa v jednotlivých počítačoch líši. Jeden počítač automaticky rozpozná bootovacie médium a spýta sa, či ho chcete použiť počas bootovania. Na iných počítačoch musíte počas spustenia stlačiť kláves sami. Ktorý kľúč je uvedený na prvej úvodnej obrazovke. Ak nedostanete vôbec žiadne otázky a počítač spustí systém Windows, prejdite na ďalší krok.

Topánka z USB kľúča

Spôsob, akým sa počítač spúšťa, je v dnešnej dobe takmer vždy dobrý. Ak to tak nie je, musíte počítač prinútiť nabootovať z USB kľúča. Kedysi sme to robili tak, že sme zmenili poradie bootovaní v biose počítača. Našťastie sa to teraz dá urobiť aj z Windows.

Kliknite na tlačidlo Štart a potom na nastavenie. Pod záložkou Obnova systému nájdete pohár Pokročilé možnosti zavedenia. Po kliknutí na toto tlačidlo sa systém Windows vypne a môžete určiť, z ktorej jednotky sa má bootovať. Keď ste si vybrali USB kľúč, počítač sa reštartuje zo správnej jednotky.

Dokončite postup inštalácie

Po spustení inštalácie sa vám zobrazí ponuka, v ktorej môžete zvoliť jazyk a klávesnicu. Ak je to správne, kliknite na Ďalší a potom ďalej Inštalácia systému Windows. Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, zadajte ho, ak ho máte. Ak tento kód nemáte, kliknite na Nemám produktový kľúč. Potom vyberte verziu systému Windows, ktorú chcete nainštalovať, a kliknite na ikonu Ďalší. Musíte zvoliť rovnakú verziu, ktorá už bola nainštalovaná.

Teraz sa môžete rozhodnúť Inovovať alebo Upravená. Vyberáme v tomto prípade Upravená. Teraz vyberte jednotku, na ktorú chcete nainštalovať systém Windows (jednotka s textom Primárny pod nadpisom Typ). kliknite na Formát. Poznámka: Teraz odstránite všetko z pevného disku. To je nezvratné! kliknite na Ďalší. Inštalácia sa teraz úplne dokončí.

Po dokončení tohto procesu je to, akoby ste práve vybrali počítač z obchodu!