Preskúmanie

Advanced Renamer - hromadné premenovanie súborov

Premenovanie súboru je v systéme Windows jednoduché. Stáva sa to oveľa ťažším alebo dokonca nemožným, keď chcete premenovať celú skupinu súborov naraz podľa určitého vzoru. Potom je Advanced Renamer silný nástroj.

Pokročilý renamer

cena

zadarmo

Jazyk

Holandsky

OS

Windows (XP a vyššie)

Webová stránka

www.advancedrenamer.com

8 Skóre 80
  • Pros
  • Výkonné možnosti
  • Kombinované operácie
  • Negatíva
  • Nie vždy je užívateľsky príjemný

Okno programu Advanced Renamer sa na začiatku môže zdať trochu ohromujúce, ale po nejakej akcii sa nástroj ukáže ako veľmi logický. Prečítajte si tiež: 6 bezplatných nástrojov na zvýšenie produktivity.

Najskôr označte, ktoré súbory chcete premenovať, a potom presne označte, ako to chcete urobiť. Môžete napríklad presúvať, mazať, nahrádzať alebo pridávať znaky. V závislosti od vášho výberu sa zobrazí prispôsobené dialógové okno s ďalšími možnosťami.

Vyberte si napríklad vás Vymeniť znak, potom môžete okrem iného určiť, ktoré znaky chcete nahradiť a čím konkrétne, či sa pri operácii rozlišujú veľké a malé písmená a či chcete obmedziť nahradenie na názov súboru, príponu alebo na obidve. Hneď ako zmeníte voľbu, okamžite uvidíte výsledok (prostredníctvom zoznamu pôvodných verzus zmenených názvov súborov).

Kombinácie

Nemusíte sa obmedzovať na jednu operáciu: Advanced Renamer umožňuje kombinovať rôzne metódy, musíte však brať do úvahy, že môže byť relevantné aj poradie operácií, ktoré sa majú vykonať. Tento nástroj je opatrný, aby upozornil na akékoľvek konfliktné situácie, napríklad keď hrozí nebezpečnosť viacerých súborov s rovnakým názvom. Potom sa sami rozhodnete, ako takýto konflikt vyriešiť.

Aj keď ste omylom vykonali nesprávnu dávkovú operáciu, nemusíte ešte podliehať panike. Program Advanced Renamer poskytuje veľmi praktickú funkciu „späť“, po ktorej nástroj prehľadne vráti vybratú dávkovú operáciu.

Extra

Príjemné, ale nepochybne nie veľmi užívateľsky prívetivé doplnky k aplikácii Advanced Renamer: zmena súborov MP3 na základe značiek ID3, pridanie umiestnenia (mesta, krajiny) fotografií, kde sú k dispozícii údaje GPS, alebo úprava názvu videosúborov na základe určitého videa alebo zvuku vlastnosti.

Záver

Advanced Renamer je veľmi flexibilné riešenie dávkového premenovania súborov. Program síce vyžaduje určitú implementáciu, ale oplatí sa!