Preskúmanie

Ovládanie brány firewall systému Windows - Spravujte svoju bránu firewall

Okrem najnovšieho antivírusového nástroja je na blokovanie škodlivého softvéru nevyhnutný aj firewall. Vstavaný firewall systému Windows 10 je určite slušný. Iba jeho riadenie môže byť trochu zložité. Ovládanie brány Windows Firewall vám poskytuje viac možností a lepšiu kontrolu.

Ovládanie brány Windows Firewall

cena

zadarmo

Jazyk

Angličtina

OS

Windows 7/8/10

Webová stránka www.binisoft.org/wfc.php 8 Skóre 80

  • Pros
  • Užitočné funkcie
  • jasný
  • Negatíva
  • Nie pre začiatočníkov

Firewall funguje ako strážca brány: všetky nepotrebné porty (čítané: kanály, cez ktoré údaje vstupujú a opúšťajú váš systém) sú zatvorené a sledované, aby blokovali nežiaducu komunikáciu. Ovládanie brány Windows Firewall (WFC) nie je samotnou bránou firewall, ale nástrojom na správu vstavanej brány Windows Firewall. Musí to byť teda aktívne.

Procesy

WFC nedávno získal výrobca antimalwaru Malwarebytes, vďaka ktorému bol produkt bezplatný. Po inštalácii nájdete nástroj v systémovej lište. Odtiaľto sa dostanete na ovládací panel, ktorý sa skladá z rôznych častí. Obsahuje protokol pripojení s prehľadom všetkých (povolených a) blokovaných procesov, čo môže byť užitočné, ak si všimnete, že program sa nechce pripojiť na internet. V kontextovej ponuke môžete také pripojenie povoliť, vytvoriť preň pravidlo brány firewall alebo odoslať súbor na overenie do VirusTotal.

Profily a upozornenia

Štandardne funguje WFC s profilmi: od Vysoký o Stredná a Nízka do Žiadne filtrovanie. Výrobcovia odporúčajú Strednánastavenie, ktoré blokuje odchádzajúce spojenia, ktoré nie sú zahrnuté v pravidle brány firewall. Ak (nová) aplikácia požaduje také pripojenie, dostanete upozornenie, aspoň ak ste povolili upozornenia. Potom môžete jedným kliknutím vytvoriť príslušné pravidlo, ktoré vždy povolíte alebo zablokujete.

Extra zabezpečenie

Ďalej WFC obsahuje niektoré ďalšie bezpečnostné funkcie, ako napr Secure Boot ktorý dočasne uloží profil po vypnutí systému Vysoká filtrácia alebo Zabezpečený profil ktorý umožňuje zmeny brány firewall iba cez okno WFC. V prípade druhého menovaného môžete tiež požiadať o prehľad všetkých aktuálnych pravidiel brány firewall, ktorý môžete ľahko upraviť v kontextovej ponuke.

Záver

Ovládanie brány Windows Firewall je vynikajúci program pre pokročilého používateľa, ktorý používa bránu Windows Firewall a ktorý uznáva dôležitosť správne nakonfigurovanej brány firewall.