Ako

Takto vytvoríte brožúru v programe Word

Brožúra formátu A5 s textami a fotografiami na oboch stranách stránky? Naozaj za tým nemusíte utekať k miestnej tlačiarni. Nakoniec sa to zdá komplikovanejšie, ako to v skutočnosti je. Tu vysvetľujeme, ako zmeniť dokument A4 na brožúru A5 v programe Word.

01 Nastaviť ako brožúru

Vezmeme pre tento projekt existujúci štandardný dokument programu Word a predpokladáme, že text a obrázok sú už úplne pripravené. Ak ste ešte nevytvorili žiadny obsah, môžete tak urobiť najskôr v normálnom dokumente Word.

Ste pripravení? Potom vyberte Súbor / Tlač a vyberte úplne dole pre Nastavenia stránky. V dialógovom okne vyberte kartu Okraje v rozbaľovacej ponuke vedľa položky Viac stránok pred Brožúrka. Podľa želania môžete upraviť aj okraje. Potvrďte pomocou Ok.

Sekciu môžete vytvoriť pomocou nastavení stránky.

02 Kontrola rozloženia

Z dôvodu zmeny v nastaveniach stránky sa mohol vzhľad dokumentu mierne zmeniť. Vráťte sa teda k svojmu dokumentu a kontrolujte ho stránku po stránke. Je obzvlášť dôležité dôkladne skontrolovať fotografie. Sem-tam by mohlo byť esteticky príjemné upraviť veľkosť obrázkov alebo zmeniť zalamovanie textu. Skontrolujte tiež, či odseky vychádzajú pekne a či podnadpisy neskončia na poslednom riadku stránky.

A čo tvoja predná strana? Najlepšie výsledky dosiahnete, ak je na prvej strane iba nadpis. Kombináciou klávesov Ctrl + Enter zadáte koniec stránky a prednú stránku môžete odlíšiť od nasledujúcich stránok. Zväčšite veľkosť písma nadpisu a podľa potreby pridajte obrázok.

Venujte trochu viac pozornosti titulnej stránke a skontrolujte svoje fotografie a tabuľky.

03 Tlač

Pred tlačou skontrolujte, či sa brožúra vždy skladá z viac ako štyroch strán. Posledná stránka môže byť prázdna, ale je škaredé, ak posledné tri stránky zostávajú biele. Na strane 2 teda zadajte ďalšiu prázdnu stránku alebo usporiadajte svoje stránky zväčšením alebo zmenšením fotografií.

Potom vyberte Súbor / Tlač a kliknite na Jednostranná tlač zobraziť ďalšie možnosti. Ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, môžete tu zvoliť túto možnosť. Ak nie, vyberiete si Ručný duplextlačiť a musíte svoj papier otočiť a znova ho podať.

Teraz stačí zvoliť správne nastavenie tlačiarne.