Ako

Nie je to vôbec také ťažké: vytváranie grafov v programe Excel

Takmer každý vie, že v Exceli sa dajú robiť grafy, ale nie každý si na to trúfa. Je to pochopiteľné, pretože so všetkými týmito možnosťami a tlačidlami sa to javí ako dosť komplikovaný proces. V skutočnosti to nie je zlé, stačí pochopiť, ako graf funguje. V tomto článku vám to vysvetlíme a v programe Excel vytvoríme množstvo krásnych grafov.

1 Čo je to graf?

Graf je vizuálna reprezentácia, v tomto prípade, údajov v hárku programu Excel. Existujú ľudia, ktorí dokážu ľahko odhadnúť čísla v poradí, ale pre väčšinu ľudí sa z toho rýchlo stane neporiadok čísel. Grafy (nazývané tiež diagramy, aj keď tento koncept je v skutočnosti širší) sú tu na to, aby ukazovali tieto údaje spôsobom, ktorý robí niektoré veci rýchlo transparentnými. Môžete uvažovať o porovnaní čísel v určitom období (aby ste videli, či sa obrat znižuje alebo zvyšuje), ale tiež ukazuje, aké percento predstavuje číslo celku.

2 Rôzne grafy

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako zmapovať čísla. Každý typ grafu má svoje silné stránky. Napríklad jeden graf je schopný zobraziť iba jednu číselnú sériu, zatiaľ čo iný graf umožňuje navzájom porovnávať rôzne série čísel. Na tomto workshope sa snažíme prediskutovať čo najviac grafov, aby sme ukázali, ktorý graf môžete na čo konkrétne použiť.

Odporúčané grafy?

Na tomto workshope vám povieme presne, na ktorý graf musíte kliknúť, aby ste dosiahli určitý výsledok. Samotný program Microsoft Excel je však veľmi inteligentný a môže vám odporučiť graf na základe údajov, ktoré vyberiete (kliknete na Vložte / odporúčané grafy). Túto funkciu však v súčasnosti neodporúčame, pretože je veľmi mätúce, ak neviete presne, ktoré údaje zvoliť a čo hľadáte vo svojom grafe. Ak však už o grafoch viete viac, táto automatická funkcia programu Excel vám môže ušetriť veľa času a premýšľania.

3 prvky grafu

Predtým, ako začneme pracovať s grafmi, je užitočné najskôr vedieť, z čoho presne sa graf skladá. Ako už bolo spomenuté, každý graf je iný, ale takmer všetky grafy obsahujú určité prvky. Najskôr je tu oblasť grafu, čo je rámček, ktorý zobrazuje všetko, čo s grafom súvisí. Plocha pozemku je miestom, kde je graf „nakreslený“. Dátové body sú časti, ktoré tvoria graf (myslite na body v koláčovom grafe). A potom sú tu legenda a nadpis a prípadne horizontálne a vertikálne hodnoty v grafe.

4 šablóny

Na tomto workshope si sami urobíme grafy. Je však dobré vedieť, že nie vždy musíte koleso vymýšľať sami. Môžete si napríklad stiahnuť šablóny aj cez Excel, pomocou ktorých potom uvidíte, ako je graf zostavený presne. Získate tak prehľad o tom, ako grafy fungujú, a zmenou hodnôt okamžite uvidíte efekt. Takto sa môžete pomaly ale isto pokúsiť zostaviť takýto graf sami. Šablóny nájdete v programe Excel prostredníctvom Súbor / Nový a potom vyhľadať podľa Grafy.

5 Určte dátový rad

Predtým, ako budete môcť vytvoriť graf, musia samozrejme existovať informácie, na ktorých je možné tento graf založiť. V tomto článku začneme základnou radom údajov, ktoré upravíme (prípadne v prípade potreby úplne nahradíme) v závislosti od typu grafu, ktorý chceme vytvoriť. Ako príklad si vezmeme futbalový klub, pre ktorý chceme zmapovať, v ktorom štvrťroku bol vyplatený najväčší príspevok. Graf musí v každom prípade obsahovať tieto hodnoty: príspevok, štyri štvrťroky, príspevok platený za štvrťrok a celková suma. Prezrite si obrázok a zistite, ako to vyzerá v programe Excel.

Bežné alebo 3D?

Ako si môžete prečítať na tomto workshope, existujú nielen rôzne typy grafov, ale môžete si tiež zvoliť rôzne možnosti z jedného typu grafu. Možnosťou, ktorú majú takmer všetky grafy spoločné, je možnosť 3D zobrazenia. Na rozdiel od ostatných možností 3D nezmení rozloženie samotného grafu, iba sa zobrazí v príjemnejšom štýle. Takže na 2D alebo 3D grafe nie je nič lepšie alebo horšie, je to jednoducho otázka osobných preferencií.

6 koláčový graf

Výsečový graf, tiež známy ako koláčový alebo koláčový graf, je graf, pomocou ktorého môžete ľahko určiť, ktorý podiel na celkovej hodnote má určitú hodnotu. Ak chcete vytvoriť tento graf, vyberte v programe Excel všetky hodnoty, ktoré sme zadali, s výnimkou súčtu roku. Potom kliknite na Vložte a potom ikona kruhu pri časti Grafy. Vyberte 2D kruh. Graf sa teraz vloží priamo a zreteľne zobrazuje proporcie.

7 Formátovanie grafu

Výsečový graf zobrazuje legendu pod grafom, môžete však uprednostniť, aby sa informácie zobrazovali v samotných výsekoch. Alebo by ste chceli zahrnúť percentá. Našťastie môžete ľahko formátovať graf inak. Keď dvakrát kliknete na graf, na karte sa zobrazí pás s nástrojmi Navrhnúť možnosť Štýly grafov. Takto môžete ľahko vyberať zo šablón pre rozloženie svojho grafu. Na páse s nástrojmi nájdete aj ďalšie možnosti, ako je zmena farieb, rozloženia a podobne.

Kruh kruhu

Náš koláčový graf nie je taký zložitý, pretože existujú iba štyri body. Predpokladajme však, že to nie sú štyri štvrtiny, ale 12 mesiacov (alebo ešte horšie, 52 týždňov). Potom sa určité plátky koláča zrazu stanú veľmi, veľmi malými. V takom prípade si vyberte pod 2D kruhom na Vložiť / Grafy pred Kruh v kruhu. Aplikácia Excel potom odstráni z grafu množstvo výsečov koláča a zobrazí ich v podkruhu, aby bolo možné zreteľne zobraziť aj menšie výseče. Možnosť Bar-of-Pie robí to isté, ale nie v čiastkovom koláči, ale v čiastočnom grafe. Pre náš príklad nie je tento prehľad veľmi užitočný, ale v určitých prípadoch môže byť užitočný.

Čiastkové grafy

Ako vidíte v kroku 8, okrem typov grafov, ktoré si môžete vybrať, existujú aj podtypy, napríklad Kruh z kruhu. Mnoho (ale nie všetky) grafov, ktoré môžete použiť v programe Excel, má napríklad také ďalšie možnosti na zoskupenie alebo stohovanie údajov. Na tomto workshope sa stretnete s niekoľkými ďalšími príkladmi. Opäť platí, že jeden nemusí byť nevyhnutne lepší ako druhý, niektorým sa zdá jeden pohľad jasnejší, iným ľuďom vyhovuje iný. Ide o pokus (a tiež premýšľanie „mimo seba“ pri poskytovaní údajov niekomu inému).