Ako

Takto prenášate údaje do nového počítača alebo notebooku so systémom Windows 10

Zvyčajne pri kúpe nového počítača je v ňom predvolene nainštalovaný Windows 10. To je síce užitočné, ale potom tam ešte nie ste. Samozrejme by ste najradšej mali všetky svoje údaje, ako sú súbory, používateľské nastavenia a podobne, uložené aj na vašom novom počítači. Ako prenesiete tieto údaje zo starého do nového počítača? To si vysvetlíme v tomto článku.

Najjednoduchšou časťou celého presunu môžu byť vaše vlastné dátové súbory. Aj keď to môžete použiť aj so špecializovanejšími nástrojmi na migráciu (pozri nižšie), s programom Explorer dôjdete tiež ďaleko. V skutočnosti nemusíte robiť viac ako kopírovanie požadovaných súborov do nového počítača, napríklad pomocou USB kľúča alebo externého pevného disku ako medzistanice. Ak sa jedná o obmedzené množstvo dát, môžete prípadne využiť službu cloudového úložiska. Ak potrebujete zrýchliť, môžete (dočasne?) Pripojiť starý pevný disk k novému počítaču ako druhú jednotku. Nakoniec môžete údaje preniesť aj prostredníctvom siete. Napríklad vo svojom novom systéme vytvoríte zdieľaný priečinok, ktorý sa potom stane cieľovým priečinkom pre vaše operácie kopírovania.

Stáva sa to však o niečo ťažším, ak chcete aj svoj vlastný účet Windows a možno aj účet ostatných používateľov, vaše aplikácie so známymi nastaveniami, vaše známe prostredie Windows a všetky druhy ďalších údajov, napríklad ovládače alebo e-mailové archívy, v idúcej dodávke ... Ďalej v tomto článku vám poskytneme potrebné tipy a nástroje.

01 Účet Microsoft

Samotný Windows 10 ponúka praktické riešenie, vďaka ktorému sa na vašom novom počítači rýchlo zobrazí váš vlastný účet s príslušnými nastaveniami systému Windows a prehľadávača, ako sú heslá a farebné motívy. Podmienkou je, že ste prihlásení pomocou účtu Microsoft na starom zariadení, nielen pomocou klasického lokálneho účtu Windows. Rovnako sa musíte na novom počítači prihlásiť pomocou rovnakého účtu Microsoft. Do značnej miery si určíte, čo presne sa synchronizuje medzi oboma zariadeniami. Ísť do nastavenie a vyber si Účty / synchronizácia vašich nastavení. Sem umiestnite všetky posúvače - a určite ten horný Synchronizujte nastavenia - zapnuté On ak je skutočne vaším zámerom synchronizovať sa čo najviac.

Ak stále nemáte prístup k miestnemu účtu, môžete ho najskôr previesť na účet Microsoft: choďte na Nastavenia / Účty / Vaše informácie, kliknite na Namiesto toho sa prihláste pomocou účtu Microsoft a postupujte podľa ďalších pokynov.

02 Presun profilu: zdroj

Existujú však aj ďalšie možnosti prenosu profilov systému Windows do iného počítača. V minulosti spoločnosť Microsoft zahŕňala migračný nástroj Windows Easy Transfer, ale bohužiaľ už nie je zahrnutý vo Windows 10. Možnou alternatívou je bezplatný Transwiz (vhodný pre Windows XP a vyššie). Účinok hovorí sám za seba. Spustite prenosný nástroj na počítači a vyberte Chcem preniesť údaje do iného počítača. Potom vyberte požadovaný profil systému Windows. Môžete zvoliť iba jeden profil (súčasne) a nemôže ním byť účet, do ktorého ste momentálne prihlásení. Stlačte Ďalší, zadajte cieľový priečinok, napríklad vymeniteľné médium, a v prípade potreby zadajte heslo. Po akcii kopírovania kliknite na Dokončené.

03 Presun profilu: gól

Teraz pripojíte médium so súborom profilu do cieľového počítača a tam spustíte aj program Transwiz. Tentokrát vyberiete tu Mám údaje, ktoré chcem preniesť do tohto počítača a odkáže vás na súbor zip. Ak chcete, môžete kopírovaný profil premenovať a určiť, či ide o štandardný účet alebo účet správcu. Stačí dať začiarknutie vedľa Nastaviť ako predvolené prihlásenie ak chcete označiť, že systém Windows by mal predvolene začínať týmto profilom. Potvrďte svoju voľbu: migrácia profilu je krátko nato ukončená.

Zdá sa vám nepríjemné, že môžete migrovať iba jeden profil súčasne, alebo chcete mať väčšiu slobodu v tom, čo presne by malo byť v pohybujúcej sa dodávke - napríklad v nastaveniach systému Windows a nainštalovaných aplikáciách - potom ešte existuje Transwiz Professional Edition, ale to je s cenou 99,95 EUR výrazne. Lacnejším riešením je Laplink PCmover Home za 31,95 €.

04 Premiestnenie aplikácie

Existujú aj nástroje na migráciu nainštalovaných aplikácií, napríklad bezplatný EaseUS Todo PCTrans Free (vhodný pre Windows XP a novšie verzie). Na rozdiel od plateného variantu Pro (približne 50,00 EUR), ktorý umožňuje prenášať neobmedzený počet (podporovaných) aplikácií, v bezplatnej verzii ste obmedzený iba na dve aplikácie. Dátové súbory je potom možné migrovať v neobmedzenom rozsahu. Krátko sa pozrieme na to, ako začať s programom PCTrans (zadarmo).

Po jednoduchej inštalácii nástroj spustíte. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s tromi možnosťami. Prvá možnosť PC na PC predpokladá, že migráciu je možné vykonať pomocou sieťového pripojenia, zatiaľ čo druhá možnosť (Prenos obrázkov) pracuje so súborom obrázka ako medzistanica. Tretia možnosť (Migrácia aplikácií) je skutočne len na prenos nainštalovaných aplikácií z jednej jednotky na druhú v rovnakom počítači.

Chystáme sa na skutočnú migráciu, ale pretože si nie sme istí, že váš zdrojový aj cieľový počítač je súčasne pripojený k vašej sieti, rozhodli sme sa pre Prenos obrázkov.

05 Migrácia obrázkov

Takže stačí kliknúť na Prenos obrázkov a ďalej Štart / Vytvoriť. Teraz môžete zadať názov a umiestnenie obrazového súboru a kliknúť na Potvrdiť kliknutia. PCTrans analyzuje váš systém a naznačuje, koľko aplikácií a dátových súborov bolo zistených. Zdá sa, že účty sú vyhradené pre verziu Pro.

Kliknite na Aplikácie na upraviť. Teraz získate zoznam detekovaných aplikácií rozdelený do kariet ako Podporované, pravdepodobne podporované a Nie je podporované. Malo by to byť jasné: migrácia aplikácie z prvej kategórie má vyššiu šancu na úspech ako jedna z ostatných kategórií. Pre ilustráciu: na našom testovacom zariadení patrilo 102 aplikácií do prvej kategórie, 0 do druhej a 3 do tretej. Ako už bolo spomenuté, v bezplatnej verzii môžete nechať vybrané iba 2 aplikácie. Svoju voľbu potvrďte pomocou Dokončené. Potom tiež kliknete na Súbory tlačidlo upraviť, aby ste migrovali iba požadované dátové súbory. Tu tiež potvrďte pomocou Dokončené a nakoniec klikni Vytvoriť na vytvorenie obrazového súboru.

Spustite program PCTrans teraz aj na cieľovom počítači, kde ste potom vy Prenos obrázkov / Štart / Obnova vyberte. Prejdite do súboru cieľového počítača a znova kliknite Obnoviť. kliknite na Prenos pred začatím samotnej migrácie. Ak všetko dobre dopadne, aplikácie a dáta budú o niečo neskôr prehľadne v cieľovom počítači. Prípadne môžete zopakovať celý proces pre ďalšie dve aplikácie a dokončiť zoznam vo dvojiciach.

06 Nastavenia aplikácie

Ak nemôžete migrovať určité aplikácie, budete ich musieť preinštalovať, ale existuje šanca, že pomocou bezplatného nástroja CloneApp môžete preniesť konfiguráciu (tj. Nastavenia programu) pomocou niekoľkých kliknutí myšou. Tento nástroj podľa prehľadu podporuje približne 250 aplikácií - a prostredníctvom tejto stránky si môžete stiahnuť doplnky, ktoré poskytujú podporu pre ďalšie aplikácie.

Kliknite pravým tlačidlom myši na extrahovaný nástroj a vyberte Spustiť ako správca. Program sa začne zoznamom podporovaného softvéru. Postačuje Vyberte možnosť Nainštalované a nástroj automaticky vyberie všetky aplikácie nainštalované vo vašom systéme. Toto tiež vyberie položky ako Stiahnutie systému Windows, dokumenty systému Windowsa tak ďalej, ktoré môžu zaberať veľa miesta na disku. Našťastie môžete tiež (de) vybrať jednotlivé položky.

07 Klonujte zálohy aplikácií

Kliknite vpravo hore Upraviť doplnok potom môžete vidieť, ktoré časti vybranej položky sú prenesené. Ak je to potrebné, môžete tu tieto údaje upraviť sami, potom ich potvrďte pomocou Uložiť - alebo s Uložiť ako nový doplnok ak chcete vlastný názov pre vlastnú položku.

Po výbere všetkých požadovaných programov kliknite na v ľavom paneli Zálohovanie. Zobrazí sa vyskakovacie okno, v ktorom si môžete prečítať umiestnenie údajov o zálohovaní / migrácii. V prípade potreby to môžete upraviť pomocou nastavenieVčela Cesta klonu. Po potvrdení pomocou Áno CloneApp predvolene vytvára priečinok so samostatným priečinkom pre každú vybranú aplikáciu.

Potom skopírujte celý priečinok CloneApp do cieľového počítača vrátane podpriečinka so záložnými údajmi a odtiaľ spustite CloneApp ako správca. kliknite na Obnoviť, potom nástroj rozpozná vašu zálohu a spýta sa, či ju chcete obnoviť. kliknite na Ánoa všetky nastavenia aplikácie sa skopírujú na príslušné miesta. Môže to byť aj menej drastické: môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na jednu konkrétnu aplikáciu, po ktorej prejdete do kontextovej ponuky Obnoviť vyberte. Potom sa skopíruje iba konfigurácia tejto jednej aplikácie.

08 Vodiči

Samozrejme sa tiež môže stať, že ste k starému počítaču pripojili jeden alebo viac hardvérových komponentov alebo externých zariadení, ktoré chcete preniesť do nového zariadenia. Windows so šťastím tento hardvér zistia a automaticky nainštalujú potrebné ovládače.

Ak to nefunguje, mali by ste tieto ovládače najskôr zálohovať a použiť ich vo svojom novom počítači. To je možné pomocou bezplatného dvojitého ovládača. Aj keď je tento program o niečo starší, zdá sa, že dobre funguje aj v systéme Windows 10. Stiahnite si nástroj, kliknite pravým tlačidlom myši na extrahovaný súbor dd.exesúbor a vyberte Spustiť ako správca. kliknite na Zálohovanie a stlačte tlačidlo Skenovať aktuálny systém: potom sa zobrazia všetky zistené ovládače. V predvolenom nastavení nie sú vybrané ovládače spoločnosti Microsoft. Zaškrtnite vedľa požadovaných ovládačov v zálohe, kliknite na Zálohujte teraz a poskytnite vhodné skladovacie miesto. Včela Výkon nastavte požadovanú štruktúru úložiska: Štruktúrovaný priečinok (priečinok so samostatným podpriečinkom pre každý typ ovládača), Komprimovaný (zazipovaný) priečinok alebo Samorozbaľovací súbor (spustiteľný). Potvrďte pomocou Ok.

Ovládače potom môžete vložiť do nového systému pomocou Obnoviť / vyhľadať zálohu, potom ukážte na priečinok so zálohou a vyberte požadovaný ovládač.

09 Prehliadače

Vieme si predstaviť, že tiež chcete do nového systému migrovať všetky druhy nastavení prehľadávača, doplnkov, záložiek, histórie prehliadania a možno aj hesiel. To môže byť jednoduchšie, ako si myslíte, pretože väčšina prehliadačov môže takúto synchronizáciu vykonať automaticky. Napríklad v prehliadači Chrome nemusíte robiť oveľa viac, ako sa prihlásiť do prehliadača pomocou rovnakého účtu Google. Robíte to skrz Povoliť nastavenia / synchronizáciu, potom sa prihláste pomocou svojho účtu Google. Včela Nastavenia / Synchronizácia potom nastavte presne to, čo chcete synchronizovať s ostatnými počítačmi. Vo Firefoxe takúto synchronizáciu aktivujete cez túto možnosť Prihláste sa do synchronizácie. V prípade Edge sa uistite, že ste prihlásený / -á pomocou svojho konta Microsoft. Potom budete prihlásení nastavenie sa otvorí v Edge a posúvač v Vaše obľúbené položky, zoznam na čítanie, populárne nastavenia a ďalšie nastavenia [...] na On pohnúť sa.

10 Export / import e-mailov

Ak používate lokálneho e-mailového klienta a nedokážete migrovať uložené e-mailové správy pomocou Prieskumníka alebo pomocou nástroja ako PCTrans (pozri tiež „05 Migrácia obrázkov“), pravdepodobne sa tam dostanete pomocou integrované funkcie exportu a importu vášho e-mailového programu. Napríklad predpokladajme, že máte MS Outlook nainštalovaný na oboch počítačoch a že chcete preniesť všetky správy.

Potom spustite program Outlook na zdrojovom počítači a vyberte Súbor / Otvoriť / Importovať / Exportovať / Exportovať do súboru. Vyberte si Dátový súbor programu Outlook (.pst) ako typ vyberte podľa potreby požadovaný priečinok pošty Vrátane podpriečinkov, Stlačte Ďalší, vyberte vhodné miesto na uloženie a dokončite Dokončené. Potom tiež začnete na cieľovom počítači Výhľad a vyberte si na Import / Export možnosti Import údajov z iného programu alebo súboru / dátového súboru Outlooku (.pst), potom odkazujete na skopírovaný súbor a označíte presne, čo chcete importovať

11 E-mailový archív

Ak z nejakého dôvodu nepracujete s bežnými funkciami exportu a importu, môžete zvážiť bezplatný MailStore Home. Aj keď je tento nástroj primárne určený na archiváciu e-mailov, je vhodný aj na migráciu. Za týmto účelom by ste mali najlepšie umiestniť prenosnú verziu MailStore Home na externé médium.

Potom nástroj spustite a vyberte si Archivujte e-maily. Uveďte požadovaného e-mailového klienta, ako je napr Microsoft Outlook alebo Mozilla Thunderbird, označte, ktoré priečinky chcete v archíve, nakonfigurujte podľa potreby ďalej, potvrďte pomocou Do konca, vyberte vytvorený profil a začnite proces pomocou Príkazy / Vykonať. Archív sa predvolene končí v priečinku \ MailStore Home \ Data.

Program tiež spustíte na cieľovom počítači. Tu si vyberiete Exportovať e-mail a odkážeme vás na zamýšľaný e-mailový program. Uveďte zdrojové priečinky, ako aj profil alebo identitu vo vašom e-mailovom programe. Dvojitým kliknutím na vytvorený profil spustíte import. O chvíľu neskôr nájdete svoje dôveryhodné správy v priečinku pošty Export MailStore, z ktorého môžete podľa potreby kopírovať alebo presúvať správy do iného poštového priečinka.

Klonovanie

Ak sa bojíte migrácie rôznych údajov, aplikácií, nastavení systému Windows, e-mailov atď., Môžete zvoliť dôkladnejší prístup: klonujte zdrojový disk na cieľový disk. Existujú vynikajúce a bezplatné nástroje, ako napríklad CloneZilla alebo užívateľsky prívetivé zálohovanie Easeus Todo. Prvý nástroj ponúka predovšetkým jednoduchý spôsob prenosu údajov systému Windows bez straty údajov a bez nutnosti preinštalovania operačného systému. V tomto článku vysvetľujeme, ako klonovať pevný disk pomocou aplikácie CloneZilla.

Stále sa však ukáže, či bude takáto klonovacia operácia úplne úspešná.

Napríklad zďaleka nie je isté, či sa systém Windows automaticky spustí na novom hardvéri. Okrem toho budete musieť za normálnych okolností tiež znova aktivovať systém Windows, čo nemusí fungovať, ak ste na starom zariadení nainštalovali OEM verziu systému Windows. Ak uvažujete o operácii klonu, nezabudnite najskôr vytvoriť obraz disku svojho nového systému a potom ho prepísať starým klonom - čo je tiež možné pomocou nástroja Easeus Todo Backup. Svoju starú jednotku môžete samozrejme najskôr pripojiť k novému počítaču, aby ste zistili, či pri pokuse o zavedenie z nej nedochádza k problémom.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found