Preskúmanie

Akryl Wi-Fi Home - Wifi na mape

Bezdrôtové siete sú rovnako populárne ako pohodlné. Iba vaše WiFi musí fungovať správne a niekedy sa to pokazí. Akryl Wi-Fi Home mapuje vaše bezdrôtové prostredie a pomáha vám pri riešení problémov.

Akrylová Wi-Fi domácnosť

Jazyk Angličtina

OS Windows Vista / 7/8/10

Webová stránka acrylwifi.com 6 skóre 60

  • Pros
  • Samostatné grafy 2,4 a 5 GHz
  • Jasné informácie a grafika
  • Negatíva
  • Obmedzenia v bezplatnej verzii

Môže existovať veľa rušivých prvkov, ktoré narúšajú správne fungovanie vašej bezdrôtovej siete, napríklad slabý signál alebo susedná sieť, ktorá funguje na rovnakom kanáli ako vaša vlastná sieť. Akryl detekuje vašu vlastnú sieť a sieť vašich susedov a poskytuje vám potrebnú spätnú väzbu. Užitočné informácie: ak nechcete, aby nástroj odosielal anonymné správy o použití, počas inštalácie odstráňte začiarknutie.

Spätná väzba

Ihneď po spustení programu sa zobrazí prehľad všetkých zistených bezdrôtových sietí. V hornej časti textový prehľad, v dolnej časti vo forme živých grafov. V hornom paneli uvidíte rôzne informácie o týchto sieťach. V poradí sú to SSID, MAC adresa bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, RSSI (indikátor sily prijatého signálu), kanál, protokol Wi-Fi (802.11 b, g, n, ...), maximálna rýchlosť bezdrôtovej siete, použitá metóda šifrovania (WEP, WPA, WPA2, ...), dostupnosť WPS, výrobca smerovača alebo prístupového bodu, čas prvého a posledného zachytenia signálu a typ siete (ad hoc alebo infraštruktúra).

Je užitočné vedieť, že hodnota RSSI napríklad -40 je lepšia ako hodnota -70 alebo vyššia, pričom v praxi často platí, že hodnota vyššia ako -60 často znamená vratké spojenie. Je tiež dobré nastaviť smerovač alebo prístupový bod (aspoň v pásme 2,4 GHz) na kanál, ktorý je čo najďalej od vašich susedov. Ak je to napríklad kanál 6, potom si najlepšie nastavte kanál 1 alebo 11 sami.

Režim

V režime jednoduchého zobrazenia stále dostávate vizuálnu spätnú väzbu v podobe hodnotenia hviezdičkami, ale to nie je veľa. Lepšie by bolo povoliť „Pokročilý režim“. Potom uvidíte grafy prístupových bodov v pásme 2,4 GHz aj v pásme 5 GHz.

Akrylové Wi-Fi ponúka niekoľko ďalších funkcií, vrátane režimu monitora a integrácie WireShark, ktoré sú však vyhradené pre platenú verziu Pro.

Záver

Akryl Wi-Fi Home rýchlo zobrazí najdôležitejšie informácie o vašej bezdrôtovej sieti a o vašich susedoch. Čo však táto informácia znamená a ktoré zásahy môžu byť naznačené, je výlučne v rukách používateľa.