Ako

Zálohujte a vytvorte obrazy diskov pomocou aplikácie EaseUS Todo Backup

Existuje veľa nástrojov, pomocou ktorých môžete zálohovať údaje, a tiež existujú rôzne programy, pomocou ktorých môžete vytvoriť obraz alebo klon celého disku (oddielu). Program EaseUS Todo Backup spája tieto tri akcie (zálohovanie, vytváranie obrázkov a klonovanie) do jedného užívateľsky príjemného rozhrania. Existuje tiež veľká šanca, že s bezplatnou verziou budete môcť pracovať dobre.

Aplikáciu EaseUS Todo Backup si môžete stiahnuť zadarmo z www.easeus.com (v čase písania článku bola najnovšou verziou verzia 12.0). Na tejto webovej stránke nájdete aj popis práce a porovnanie s platenou domácou verziou (asi 30 eur, často však dostupnou s „dočasnými“ zľavami až do výšky asi 10 eur). Najvýznamnejšou zvláštnosťou domácej verzie je, že môžete preniesť aj systémový disk na použitie v inom počítači (migrácia). Ak máte na mysli tento scenár, môžete si kedykoľvek stiahnuť skúšobnú verziu a používať ju jeden mesiac zadarmo. Zameriavame sa však na bezplatnú verziu a uvidíte, že ju už možno použiť na mnoho praktických scenárov.

Inštalácia programu je jednoduchá. Možno budete chcieť kliešťa odstrániť Pripojte sa k programu na zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Počas inštalácie nástroj tiež navrhuje vhodné umiestnenie pre vaše zálohy dát, ktoré môžete upraviť. Po inštalácii spustite nástroj: zobrazí sa takmer prázdne okno s lakonickou správou „Neexistuje žiadna záloha“. Takže je treba ešte niečo urobiť a v tomto článku sa bližšie pozrieme na tri veci: zálohovanie, vytváranie obrázkov a klonovanie.

01 Inteligentné zálohovanie

Ak pravidelne vytvárate alebo meníte súbory na konkrétnych umiestneniach, táto možnosť je Inteligentné zálohovanie zaujímavé (piate tlačidlo v ľavom menu). Tento typ zálohy automaticky vytvorí novú zálohu, keď boli na sledovaných miestach zistené zmeny počas poslednej pol hodiny. Aplikácia Smart Backup na to využíva podklad v inteligentnej postupnosti úplných, rozdielových a prírastkových záloh. Pre nás ako koncového používateľa to znamená hlavne to, že v prípade potreby môžeme veľmi rýchlo obnoviť stratené dáta.

Ak chcete začať s inteligentným zálohovaním, stačí označiť všetky súbory, ktoré chcete do zálohy vložiť. Predvolene sú vybraté všetky priečinky s dokumentmi, obľúbené položky a pracovná plocha, ale odstránením alebo začiarknutím značiek to môžete rýchlo upraviť. Skontrolujte na Destinácia či je vybraný správny cieľový priečinok (môžete ho v prípade potreby upraviť pomocou Prechádzať) a spustite operáciu zálohovania pomocou Pokračovať. Sieťové disky zjavne nie sú zahrnuté v tomto zozname: ak chcete tiež zálohovať dáta z týchto umiestnení, odkážeme vás na časť 3 „Zálohovanie súborov“.

02 Inteligentné zotavenie

Novo pridaná záloha sa teraz zobrazí v hlavnom okne s dvoma tlačidlami: Obnova a Pokročilé. Toto posledné tlačidlo vám okrem iného poskytuje prístup k tejto možnosti Upraviť plán, pomocou ktorého môžete upraviť záložné údaje a Skontrolujte obrázok, ktorá rýchlo skontroluje, či je záložný súbor stále úplne neporušený. Tento súbor je obrazový súbor (s príponou pbd), ale to nič nemení na skutočnosti, že obnovenie jednotlivých súborov je naďalej úplne možné. Za týmto účelom stlačte Obnovatlačidlo. Todo Backup vám teraz umožňuje prechádzať na obrazový súbor, rovnako ako v Prieskumníkovi súborov. kliknite na Verzia histórie prejdite na požadovanú verziu zálohy a vyberte (iba) údaje, ktoré chcete obnoviť. Označte umiestnenie, do ktorého chcete súbory obnoviť, a potvrďte pomocou Pokračovať.

03 Zálohovanie súborov

Ak dávate prednosť zálohovaniu svojich údajov, je lepšie zvoliť klasickejší prístup k tejto možnosti Zálohovanie súborovnajmä preto, že tu máte prístup aj k sieťovým jednotkám. Pracovná metóda je v zásade rovnaká ako v prípade inteligentného zálohovania, tu však získate množstvo ďalších možností. Jedným z nich je schopnosť naplánovať si frekvenciu zálohovania sami. Kliknite na ikonu Časový plán a uveďte nielen frekvenciu, ale aj typ zálohy: Úplné, prírastkové (iba údaje vytvorené alebo upravené od predchádzajúcej zálohy) alebo Diferenciálny (iba nové alebo zmenené údaje od poslednej plnej zálohy). Zaškrtnite políčko vedľa Prebuďte počítač a spustite túto zálohu a zadajte správne prihlasovacie údaje, ak chcete počítač prebudiť v pravidelných intervaloch. Tiež možnosť Stratégia rezervy obrázkov je užitočné: tu môžete nastaviť, či chcete zachovať staršie záložné obrázky, a ak áno, koľko.

Prostredníctvom karty Typ súboru môžete tiež zálohovať dáta podľa typu súboru (Dokument, e-mail, hudba, obrázok, video a tak ďalej). Použi Pridaťtlačidlo na pridanie vlastných prípon súborov oddelených bodkočiarkou.

04 Ďalšie možnosti zálohovania

Cez tlačidlo Možnosti zálohovania máte k dispozícii množstvo ďalších možností. Takže vložíte rubriku Vesmír požadovanú mieru kompresie obrazového súboru (z Žiadne do Vysoký) a podľa potreby uveďte, na koľko MB chcete, aby sa obrázok rozdelil; napríklad preto, že chcete skopírovať obraz na DVD alebo do oddielu fat32 (maximálne 4096 MB).

Svoje zálohy môžete chrániť heslom z tejto časti Šifrovanie a pomocou posúvačov v rubrike Výkon počas procesu zálohovania môžete voliteľne obmedziť počet systémových prostriedkov alebo šírku pásma.

Zvyšok príbehu je takmer totožný s príbehom funkcie Smart Backup, iba uvidíte v hlavnom okne tretie tlačidlo, Zálohovanie, pomocou ktorého môžete kedykoľvek vykonať zálohu.

05 Zálohovanie systému

Môže byť tiež veľmi užitočné mať po ruke zálohu celého disku alebo diskového oddielu vrátane nainštalovaných aplikácií a systémových súborov. Takýto obraz disku umožňuje jedným pohybom vrátiť sa do predchádzajúceho stabilného stavu.

Máte na to funkcie Záloha disku / oddielu prípadne Zálohovanie systému požadovaný. To druhé je oveľa jednoduchšie, ale poskytuje vám malý manévrovací priestor: program automaticky vytvorí zálohu vášho súčasného systému. Pre Windows to znamená kópiu systémového a bootovacieho oddielu (zvyčajne ide o malý oddiel na začiatku jednotky, ako aj celého oddielu C: (alebo aspoň oddielu, na ktorom je nainštalovaný Windows).

V zásade nemusíte robiť viac ako ďalej Pokračovať tlačidlo, aj keď máte aj možnosti ako Časový plán, stratégia rezervácie obrázkov a Možnosti zálohovania k dispozícii. V časti 7 „Živé médium“ si môžete prečítať, ako môžete prežiť zlyhanie systému s takouto zálohou.

Pri výbere sa rozhodujeme pre trochu viac slobody, a preto si vyberáme Záloha disku / oddielu. Mimochodom, cez túto poslednú možnosť môžete stále zvoliť systém a bootovací oddiel.

06 Záloha oddielu

Hneď ako vy Záloha disku / oddielu okamžite si všimnete, že metóda má prekvapivé množstvo podobností s bežnou zálohou dát. Hlavný rozdiel je v tom, že tu nevyberáte jednotlivé priečinky alebo súbory, ale jednu alebo viac úplných jednotiek alebo oddielov. Zaujímavá je tiež možnosť Zálohovanie po sektoroch, ktoré nájdete cez Možnosti zálohovania / Rozšírené. Ak začiarknete toto políčko, do zálohy sa zahrnú aj prázdne dátové sektory, čo samozrejme vyžaduje viac času a priestoru. Tento scenár môže byť užitočný pri zálohovaní oddielu so zámerom nájsť predtým odstránené súbory. Posledná z nich umožňuje vykonať obnovu dát na skutočnom oddiele. V nepravdepodobnom prípade, že sa niečo pokazí, môžete ľahko obnoviť pôvodný oddiel a vykonať nový pokus o obnovenie.

Obnova zálohovaného oddielu prebieha podobným spôsobom ako v časti 2 „Inteligentné obnovenie“. Nemusíte však nevyhnutne obnovovať celý oddiel. Rovnako je možné získať späť iba konkrétne súbory alebo priečinky. V takom prípade najskôr vyberte túto možnosť Režim súborov: požadované súbory potom môžete pokojne prechádzať cez obrazový súbor.

07 Živé médium

Skutočnosť, že program EaseUS Todo Backup vám umožňuje prechádzať obrazové súbory pre operácie obnovy, je vynikajúcim riešením, ale čo keď je váš (zálohovaný) systémový oddiel taký poškodený, že systém Windows stále odmieta bootovať? To nemusí byť katastrofický scenár, pretože softvér poskytuje dve núdzové riešenia.

Začíname s prvým (pre druhý pozri ďalší odsek). Spustite program Todo Backup, kliknite na ikonu Náradie (spodné tlačidlo v ľavej ponuke) a vyberte Vytvoriť pohotovosťDisk. Vyberte požadované médium: USB kľúč, CD / DVD alebo, ak je to potrebné, súbor ISO (ktorý potom môžete sami preniesť na bootovacie médium pomocou bezplatného nástroja, ako je Rufus). Tu si môžete tiež vybrať z dvoch operačných systémov pre bootovacie médium: Vytvorte núdzový disk WinPE a Vytvorte núdzový disk Linux. Oboje stačí, ak máte v úmysle obnoviť obraz disku alebo oddielu zo zálohy Todo. Váš počítač musíte zaviesť iba z tohto bootovacieho média (v niektorých prípadoch musíte upraviť poradie bootovania v biose počítača), potom kliknete do grafického používateľského rozhrania Prejdite na obnovenie a vyberte správny obrazový súbor. Poznámka: ak chcete týmto spôsobom obnovovať aj zálohy súborov, musíte zvoliť verziu WinPE.

V prípade potreby môžete živé médium vytvoriť aj po katastrofe, aj keď z iného počítača.

08 Pre-OS

Predtým, ako sa Windows vzdá, musíte mať nastavené druhé núdzové riešenie. V ľavej ponuke tiež vyberte sekciu Nástroje a vyberte Povoliť PreOS, po ktorom Todo Backup najskôr vytvorí prostredie WinPE. Nasleduje potvrdenie a postup môžete dokončiť pomocou Ok. Táto možnosť je teraz zmenená na Zakázať PreOS, čo znamená, že túto funkciu je možné aj vypnúť. Ak všetko pôjde dobre, táto funkcia zabezpečí, že pri štarte systému sa najskôr zobrazí bootovacia ponuka, z ktorej môžete spustiť zoštíhlenú verziu aplikácie Todo Backup, teda skôr, ako sa objaví potenciálne poškodený systém Windows. Rovnako ako v prípade živého média môžete odtiaľto spustiť operáciu obnovy. Pretože Todo Backup na to prispôsobuje bootovací sektor, radšej volíme menej invazívnu metódu bootovacieho média z predchádzajúceho odseku.

09 Klony

Predpokladajme, že váš súčasný disk praskne vo švíkoch a chcete ho vymeniť za väčší disk. Alebo že chcete vymeniť pomalý pevný disk za rýchlejší SSD. To možno vykonať aj obchádzkou obrazového súboru, je to však pohodlnejšie ako priame kopírovanie na už pripojený cieľový disk. Takže klonovanie a preto vám Todo Backup ponúka dve možnosti: Klonovať a Systémový klon. Je to skoro rovnaký príbeh ako vytváranie obrázkov. Pri prvej možnosti si môžete sami zvoliť požadovaný disk alebo oddiel, pri druhej možnosti Todo Backup už túto voľbu urobila za vás a konkrétne vybrala systémový disk. Obe možnosti ponúkajú ďalšie nastavenie pomocou tlačidla Pokročilé nastavenia. Okrem možnosti Sektor pre sektorový klon (kde sa kopírujú aj prázdne dátové sektory) nájdete tiež tu Optimalizovať pre SSD On. Túto možnosť odporúčame skontrolovať, ak je cieľovým diskom skutočne disk SSD alebo takzvaný disk AF (Advanced Format), aby bol oddiel optimálne zarovnaný. V prípade pochybností by ste mali najlepšie zaškrtnúť toto políčko. Upozorňujeme, že všetky existujúce údaje v cieľovom umiestnení budú prepísané. Operáciu spustíte tlačidlom Pokračovať.

10 Mbr do GPT

Môže sa tiež stať, že budete chcieť vymeniť starší systémový disk, ktorý bol rozdelený podľa štýlu oddielov MBR (Master Boot Record), za nový a väčší disk. Ak je však nový disk väčší ako 2,2 TB a chcete, aby sa mu podarilo tento oddiel úplne adresovať, musíte ho rozdeliť podľa štýlu oddielov GPT (GUID Partition Table). Ak chcete zistiť, aký je štýl oddielu vášho disku, spustite správu diskov Windows stlačením klávesu Windows + R a príkazu diskmgmt.msc písanie a potom Enter. Pravým tlačidlom myši kliknite na číslo disku (vľavo dole) a keď sa zobrazí Konvertovať na MBR disk znamená to, že je to disk gpt - a naopak.

Operácia klonu z mbr do gpt môže spôsobiť problémy so zavedením na cieľovom disku. Tomu sa môžete vyhnúť nasledovne. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Správa diskov na prázdnom cieľovom disku a vyberte príkaz Prevod na MBR. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, najskôr kliknite pravým tlačidlom myši na oddiely daného disku a vyhľadajte ich prostredníctvom príslušnej možnosti Odstrániť zväzok v kontextovej ponuke.

Ďalej klonujte zdrojový disk na cieľový disk, ako je opísané v predchádzajúcej časti. Po úspešnej operácii klonovania vyberte zdrojový disk a nabootujte počítač z cieľového disku. Potom môžete tento disk mbr previesť späť na formát gpt zo správy diskov. V poli „Gpt“ uvádzame niekoľko ďalších podmienok pre prevod na a použitie disku gpt.

Gpt

Je možné previesť disk mbr na gpt bez straty dát. Preto Windows 10 (od verzie 1703) obsahuje príkazový riadok mbr2gpt. Nižšie nájdete (výukové video) v angličtine, postup je však pomerne zložitý. Alternatívou je ďalší program, ako je EaseUS Partition Master Pro (k dispozícii je bezplatná skúšobná verzia).

Ďalej, aby ste mohli bootovať z disku gpt, potrebujete Windows 64 bit (môžete to skontrolovať pomocou klávesu Windows + Pause, na Typ systému) a váš systém musí byť tiež nastavený na uefi (namiesto biosu). Zistíte to takto: stlačte kláves Windows a klepnite na systémové informácie , spustite aplikáciu a skontrolujte, či existujú Režim BIOS naozaj UEFI štát (namiesto Zastarané). Na Windowscentral nájdete pokyny na prevedenie disku na gpt a na nastavenie vášho bios režimu na uefi. Postupujete podľa týchto pokynov na svoje vlastné riziko.