Ako

Importujte rovnaké fotografie

Po pripojení pamäťového média k počítaču ponúka systém Windows možnosť importovať fotografie a videá. Môže však byť nepríjemné, že si systém pamätá, ktoré obrázky už boli stiahnuté.

Pri pripájaní pamäťovej karty, telefónu, fotoaparátu alebo USB disku ponúka Windows štandardnú možnosť importu fotografií a videí. Veľmi šikovný nástroj, pomocou ktorého môžete rýchlo kopírovať všetky fotografie a videá na požadované miesto.

Resetovať

Nepríjemnou vlastnosťou programu je, že si pamätá, ktoré fotografie už boli importované. Ak chcete znova importovať všetky fotografie z rovnakého zariadenia, prestane to fungovať. Ak chcete vymazať „pamäť“ programu, aby bolo možné znova importovať všetky fotografie, je možné vymazať súbor, v ktorom sú uložené importované fotografie.

Otvorené Vykonávať (Kláves Windows + R) a zadajte: C: \ Users \% username% \ AppData \ Local \ Microsoft \ Photo Acquisition. Prispôsobte si názov súboru PreviouslyAcquired.db alebo ho odstráňte.

Odstránením alebo premenovaním súboru „resetujete“ nástroj na import.