Ako

Helpdesk: Odstráňte skratky

Otázka čitateľa: Ako môžem odstrániť skratky z ponuky Windows7 programov, ktoré boli odstránené už dávno?

Naša odpoveď: Skratka je odkaz na program alebo súbor vo vašom počítači. Ak odstránite skutočný súbor (alebo program) a potom kliknete na odkaz, systém Windows navrhne vyhľadanie chýbajúceho súboru. Môžete sa tiež rozhodnúť odstrániť odkaz z vášho systému. Ručné vymazanie je samozrejme tiež možné. Otvorte Všetky programy v ponuke Štart a kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť. Vyberte možnosť Odstrániť alebo Odstrániť z tohto zoznamu. Poznámka: toto vymaže iba zástupcu, nie program! Programy môžete odstrániť pomocou ovládacieho panela / programov. Môžete na to použiť aj špecializovaný softvér, napríklad Revo Uninstaller. Revo Uninstaller vyhľadáva zvyšky, ktoré po odstránenom programe zostali, napríklad súbory, odkazy a zmeny v registroch.

Pravým tlačidlom myši odstráňte prázdne odkazy z programov, ktoré už neexistujú.