Ako

Úpravy fotografií pomocou Gimpu

GIMP je bezplatný editor fotografií, ktorý ponúka veľa možností. Program dokonca ponúka funkcie, ktoré inak vidíte iba u drahších poloprofesionálnych editorov fotografií. Pretože nie je potrebný žiadny licenčný kľúč, môžete si GIMP nainštalovať na všetky svoje počítače úplne zadarmo.

1. Získajte GIMP

Potrebný softvér nájdete na webovej stránke Gimp. GIMP je neustále vo vývoji a okrem stabilnej verzie sú vždy k dispozícii aj takzvané „vývojové verzie“. Tieto testovacie verzie nie sú veľmi stabilné a niekedy zlyhajú. Je rozumnejšie ich ignorovať a trpezlivo čakať, kým dozrejú a stanú sa dostupnými ako konečná verzia. Najnovšiu stabilnú verziu môžete získať prechodom do hlavičky webovej stránky Stiahnuť ▼ kliknutím alebo výberom priamo v ponuke K stiahnutiu a potom ďalej Stiahnite si GIMP 2.6.11 kliknúť. V tomto článku predpokladáme verziu 2.6.11.

Editor fotografií GIMP nájdete na stránke www.gimp.org.

2. Nainštalujte

Ak je GIMP stiahnutý, musíte si ho najskôr nainštalovať. Kliknutím na ikonu sa vám zobrazí výber na GIMP Nainštalovať teraz použiť so všetkými štandardnými nastaveniami alebo vykonať zmeny prostredníctvom Prispôsobiť. V tomto článku využívame druhú možnosť. Raz obrazovka Vyberte asociácie súborov sa zobrazí, môžete začiarknutím označiť, ktoré typy súborov by sa mali automaticky otvoriť v GIMPe. Najradšej by ste najskôr videli mačku zo stromu a počkali, či chcete program naďalej používať? Potom je rozumné nekontrolovať formáty fotografií, ktorých súbory momentálne upravujete v iných programoch.

3. Okná GIMP

Hneď ako spustíte GIMP, zobrazia sa dve okná. To sú Skrinka na náradie a hlavné okno, v ktorom sa vaša fotografia čoskoro zobrazí. Uvidíte, že GIMP pracuje s uvoľnenými oknami častejšie. Na jednu stranu si možno budete musieť zvyknúť, pretože nemôžete pohnúť všetkým jedným pohybom. Na druhej strane môžete umiestniť ktorúkoľvek časť na požadované miesto na obrazovke alebo zaparkovať v rohu, ak ju dočasne nepotrebujete. To je veľmi pekné, zvlášť ak pracujete s dvoma obrazovkami.

Sada nástrojov GIMP.

4. Vložte fotografiu

Teraz môžete načítať fotografiu cez Súbor / Na otvorenie v hlavnom okne. Fotografia sa zobrazí v celom okne. Pre väčšie pohodlie pri úpravách je rozumné vždy priblížiť príslušnú časť fotografie. Takto potom lepšie uvidíte účinky vašich úprav. Približovať môžete pomocou Socha / Priblížiť. Za touto možnosťou vidíte v zátvorkách, ako ďaleko ste aktuálne priblížení. V tejto ponuke môžete priamo zvoliť konkrétny faktor zväčšenia. Pretože pri úpravách fotografií je často ťažké pracovať s ponukami, je dobré používať klávesové skratky. Môžete napríklad priblížiť pomocou + tlačidlo a oddialenie pomocou -. Ak chcete do okna umiestniť fotografiu, použite kombináciu klávesov Shift + Ctrl + E. Fotografie môžete zobraziť v skutočnej veľkosti (100% faktor zväčšenia) pomocou číslice 1 na klávesnici.

5. Narovnajte

V našom príklade je fotografia zreteľne skreslená. Je to dobre viditeľné na stene za astronautom. Najprv teda ideme fotku narovnať. Vyberte v paneli nástrojov pre Otočiť (Klávesová skratka Shift + R). Môžete to urobiť aj výberom z ponuky Náradie / Transformácia / Otočiť. Kliknite raz na fotografiu, potom sa zobrazí nové okno - tzv Otočiť - bude otvorené. Môžete to urobiť pomocou posúvača Uhol otočiť fotografiu. Po dokončení kliknite na tlačidlo Otočiť skutočne upraviť fotografiu. Namiesto použitia posúvača môžete tiež podržať tlačidlo myši a umiestniť kurzor na fotografii, aby ste ju otočili.

Fotografie môžete otáčať ťahaním myši alebo pomocou posúvača.