Ako

Týmto spôsobom môžete vyhľadať, nainštalovať a aktualizovať správne ovládače

Je veľmi dôležité vybaviť počítač najoptimálnejšími ovládačmi, inak sa napríklad pri pripojení nových zariadení rýchlo dostanete do omylu. Hardvér tiež nemusí fungovať optimálne, ak sú vaše ovládače zastarané. Ukážeme vám, ako nájsť správne ovládače, nainštalovať ich a udržiavať ich aktuálne.

Pred rokmi, v časoch systému DOS, neboli takmer nijakí vodiči. V tom čase museli vývojári softvéru zabezpečiť, aby ich programy mohli ovládať potrebný hardvér. Ten čas je našťastie za nami. Ovládače, ktoré sa tiež nazývajú ovládače, poskytujú akoby ďalšiu vrstvu medzi hardvérom a softvérom. Programy sa už nemusia starať o samotné ovládanie hardvéru.

Keď už máte nainštalovaný dobrý ovládač pre hardvérovú súčasť, v podstate s týmto hardvérom zvládnu všetky programy. To však tiež znamená, že nesprávny alebo neúplný ovládač vám (systému) môže spôsobiť vážne problémy. Je preto veľmi dôležité vybaviť váš systém optimálnymi ovládačmi a pravidelne kontrolovať aktualizácie.

01 Automatická inštalácia

Pri inštalácii systému Windows sa ovládače väčšiny hardvérových komponentov nainštalujú automaticky. Počas procesu inštalácie systém Windows zistí pripojený hardvér a okamžite sa mu pokúsi poskytnúť potrebné ovládače. Systém Windows obsahuje tisíce ovládačov. Môže sa však stať, že nie sú nainštalované všetky (alebo nie najnovšie alebo optimálne) ovládače. To platí najmä pre o niečo staršie verzie systému Windows. V prípade problémov preto najskôr skontrolujte, či sú nastavenia Windows Update optimálne nastavené. Otvor to Ovládací panel (vo Windows 8 nájdete túto možnosť pomocou klávesu Windows + X), vyberte si za ňu Zobraziť na pred Veľké ikony a vyberte aktualizácia systému Windows. Najskôr kliknite na Zmeniť nastavenia a skontrolujte, či je vedľa neho začiarknutie Prijímajte odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie. Ak to tak nie je, začiarknite políčko. Potvrďte pomocou Ok a vyber si Hľadajú sa aktualizácie.

Odkaz sa zobrazí neskôr x voliteľné aktualizácie sú k dispozícii, kliknite na ne a skontrolujte aktualizácie (ovládača), ktoré chcete nainštalovať. Potvrďte pomocou Ok a stlačte tlačidlo Nainštalujte aktualizácie. Aktualizácie sa stiahnu a nainštalujú. Našťastie je Windows rozumné najskôr vytvoriť bod obnovenia systému, aby ste sa v prípade problémov mohli kedykoľvek vrátiť do predchádzajúceho stavu.

02 Vyladenie aktualizácie systému Windows

Máte strach z pravidelného volania na Windows Update a (po akomkoľvek výbere) Nainštalujte aktualizácie Môžete tiež nastaviť systém Windows na automatickú kontrolu aktualizácií v stanovených časoch. To je tiež možné nastaviť pomocou Zmeniť nastavenia. Potom vyberte v rozbaľovacej ponuke Nainštalovať aktualizácie automaticky (odporúčané), po ktorom si nastavíte vhodný čas (štandardne je to každý deň o 3:00 hod.).

Je tiež možné, aby systém Windows automaticky vyhľadal ovládače, akonáhle pripojíte nové zariadenie k systému. Túto možnosť aktivujete z Ovládací panel kde ste (v zobrazení ikon) Zariadenia a tlačiarne vyberte. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho počítača a zvoľte Nastavenia inštalácie zariadenia. Dotknite sa možnosti Áno, automaticky sťahovať ovládače a ikony (odporúčané) ak skutočne uprednostňujete takúto automatickú inštaláciu. Alternatíva je Nie, sám sa rozhodujem, čo treba urobiť, po ktorom si napr Nainštalujte ovládače zo služby Windows Update, ak nie sú v počítači môže sa dotknúť. Svoju voľbu potvrďte pomocou Ukladajú sa zmeny.

03 Správa zariadenia

V každom prípade by ste mali po inštalácii systému Windows a vždy po inštalácii zariadenia skontrolovať, či bol požadovaný ovládač nainštalovaný správne. Môžete to urobiť prostredníctvom Správa zariadení, ktoré nájdete aj na ovládacom paneli. Stretávate sa teraz často so Správcom zariadení? Potom to môžete zavolať ešte rýchlejšie cez Kláves Windows + R / typ devmgmt.msc a stlačte kláves Enter.

Ak sú všetky ovládače nainštalované správne a vaše zariadenia majú správne fungovať, zobrazí sa zoznam rôznych uvedených typov zariadení. Kliknutím na biely trojuholník vedľa takého typu zariadenia zobrazíte jednotlivé zariadenia. Ak vidíte na ikone zariadenia červený krížik (Windows XP) alebo malú čiernu šípku, znamená to, že toto zariadenie bolo z nejakého dôvodu zakázané. Ak zariadenie potrebujete, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Prepnúť. Môže to byť také ľahké.

04 Problémy so správcom zariadení

Problém vypnutého zariadenia sa dá ľahko vyriešiť. Môže však nastať niekoľko ďalších problémov, ktoré sa často riešia menej rýchlo alebo menej ľahko.

Stručne si povieme o rôznych indikáciách v Správcovi zariadení. Keď vidíte výkričník na žltom pozadí, zvyčajne to znamená, že systém Windows rozpoznal zariadenie, ale nedokázal nájsť alebo nainštalovať správny ovládač. Ak sa v zozname zobrazuje „typ zariadenia“ Neznáme zariadenie s jednou alebo viackrát v ňom uvedenou položkou Neznáme zariadenie, systém Windows zariadenie nerozpoznal. Môže to tiež byť tak, že systém Windows nainštaloval pre určité zariadenie všeobecný (a teda nie špecifický) ovládač. To zvyčajne funguje, ale často nie optimálne (kvôli menšiemu počtu funkcií alebo menšiemu výkonu).

05 Svojrázny vodič

Predpokladajme, že zariadenie nefunguje (alebo nefunguje správne) a je v ňom výkričník Správa zariadení už zreteľne naznačuje, že vodič sa mýli. Spočiatku to môžete skúsiť nasledovne, ale šanca je pomerne malá, že prinesie čokoľvek. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné zariadenie a vyberte Aktualizovať ovládače / Vyhľadávať automaticky aktualizované ovládače. Ak systém Windows stále nájde vhodný ovládač, nechajte si ho nainštalovať. Ak nie, stále máte niekoľko možností: buď si sami vyhľadajte správny ovládač, alebo použite špecializovanejší nástroj. V kroku 9 tohto článku vám povieme viac o tejto poslednej možnosti. Najprv sme sa zamerali na „manuálnu“ metódu.

06 Známe zariadenie

Nájsť správny ovládač zvyčajne nie je také zložité, pretože názov zariadenia naznačuje, o ktoré zariadenie sa jedná. V takom prípade pravdepodobne nájdete zodpovedajúci a aktuálny ovládač u výrobcu vášho počítača, najmä ak máte pripravený počítač alebo notebook. Sekciu ako Podpora, Softvér alebo Súbory na stiahnutie zvyčajne nájdete na webových stránkach výrobcu počítača. Môžete tiež vygoogliť názov zariadenia v kombinácii so slovom „vodič“. V tomto prípade buďte opatrní, pretože niektoré zásahy môžu odkazovať na pochybné stránky, ktoré si hlavne inštalujú vlastný softvér, ktorý môže, ale nemusí byť nečestný.

Môžete tiež skúsiť šťastie v zbierkach vodičov ako www.driverscollection.com alebo www.driverguide.com. Posledné menované tiež dáva každému zásahu hodnotenie používateľa, čo je okamžitý signál, že je vždy zaznamenaná určitá skepsa pri načítaní ovládačov. Preto vždy najskôr skontrolujte stiahnutie pomocou služby ako www.virustotal.com a pred inštaláciou vždy vytvorte bod obnovenia systému! V závislosti od sťahovania musíte spustiť iba súbor exe. Ovládač môžete tiež preinštalovať zo Správcu zariadení: zvoľte Aktualizovať ovládače / Vyhľadať ovládače v mojom počítači a ukážte na priečinok, do ktorého ste stiahli súbor.

Inštalácia zlyhala, ale máte správny ovládač? V takom prípade môže pomôcť najskôr odstrániť zariadenie v Správcovi zariadení. Vyberte toto Vrátiť inštaláciu späť v kontextovej ponuke zariadenia. Potom reštartujte systém Windows a skúste znova nainštalovať ovládač.

07 Neznáme zariadenie

Čo ak z názvu zariadenia nie je okamžite zrejmé, o čo sa jedná, alebo ak sa v Správcovi zariadení zobrazuje „Neznáme zariadenie“? Potom sami vyhľadáte príslušné ID zariadenia. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte Vlastnosti. Otvorte kartu Detaily a vyber si ID hardvéru v rozbaľovacej ponuke. Teraz sa objaví jeden alebo viac riadkov textu, do ktorých obvykle zadáte ID dodávateľa (VEN alebo VID) a ID zariadenia (V alebo DID), kód triedy (CC) a revízia (REV). Najvyššie (najpodrobnejšie) ID hľadajte na začiatku pomocou Google: je pravdepodobné, že budete presmerovaný na stránky s príslušným ovládačom. Ak hľadanie neprinesie užitočné výsledky, skúste kratšie, trochu menej podrobné ID.

Mimochodom, existuje aj bezplatný nástroj, ktorý uľahčuje hľadanie ID hardvéru: Neznámy identifikátor zariadenia. Získate tak nielen identifikáciu hardvéru, ale tiež okamžite informujete, kto je výrobca a prípadne aj o ktoré zariadenie ide. Cez menu Ovládače / Nájsť ovládač program potom okamžite odovzdá vhodné vyhľadávanie spoločnosti Google.

Ak si myslíte, že ste našli vhodný ovládač, tu platí to isté (a ako vždy pri sťahovaní a inštalácii ovládačov): najskôr vždy vyhľadajte vírusy a vytvorte bod obnovenia systému!

08 Všeobecný vodič

Aj keď sa Správca zariadení na nič nesťažuje, nemusí to nutne znamenať, že máte pre každé zariadenie nainštalovaný najvhodnejší a najnovší ovládač. Je preto rozumné skontrolovať si to sami. Často sa stáva, že systém Windows nainštaloval všeobecný ovládač, ktorý neodomkne všetky funkcie alebo celú rýchlosť zariadenia. K tomu dochádza pravidelne pri grafických adaptéroch (štandardný grafický adaptér VGA) a pri monitoroch (všeobecné zobrazenie PnP). Vo väčšine prípadov nahradíte tieto lepšie ovládače špecifické pre dané zariadenie. Ak neviete presne, o ktorý produkt ide, môžete použiť vyššie popísané metódy (s ID hardvéru).

Vždy môžete tiež použiť spoľahlivý systémový informačný nástroj, ako je napríklad bezplatný SiSoftware Sandra Lite. Je pravdepodobné, že aj napriek inštalácii generického ovládača, budú stále schopní povedať, aký je presný typ produktu, takže stále môžete hľadať najvhodnejší ovládač.

09 Prídavné náradie

Ak nemôžete nájsť vhodný alebo aktuálny ovládač, môžete tiež nechať túto kontrolu a vyhľadať externý nástroj. Bezplatný program, ktorý môžete na tento účel použiť, je Driveridentifier.

Po nainštalovaní Driveridentifier stlačte Ovládače skenovania, potom uvidíte prehľad zistených ovládačov vo vašom prehliadači. Pri troche šťastia dokáže nástroj dokonca identifikovať neznáme zariadenia. V stĺpci Stiahnuť ▼ povie odkaz Aktualizácia či pre vás nebude k dispozícii novší ovládač. Nezabudnite, že tento odkaz vás takmer vždy presmeruje na stránku s rôznymi ovládačmi. Je na vás, aby ste určili, ktorý vodič môže byť ten pravý. Nie úplne bez rizika.

Overenie

Našťastie sa stávajú vzácnejšími, neslávne známymi BSOD (modrá obrazovka smrti). Ak sa ale stretnete s takouto chybou zastavenia, je pravdepodobné, že chybný ovládač je základom. Môžete to skontrolovať pomocou nástroja Windows Driver Verifier Manager. Stlačte Kláves Windows + R a vstúpte overovateľ od. Bodka Štandardné nastavenia zapnuté, stlačte Ďalší a vyber si Automaticky vyberať nepodpísané ovládače (pretože to sú zvyčajne tie ovládače, ktoré môžu spôsobiť problémy). Potvrďte pomocou Ďalší. Teraz sa zobrazí zoznam nepodpísaných ovládačov. kliknite na Zrušiť ak s tým máš dostatok informácií. Keď nastúpite Dokončené nástroj tieto ovládače skontroluje pri ďalšom spustení systému Windows a zobrazí chybové hlásenie, ak niektorý z týchto ovládačov skutočne spôsobuje problémy.

Na základe chybového kódu a názvu ovládača potom môžete vykonať ďalší prieskum (napríklad cez Google) alebo sa pokúsiť (z bezpečného režimu) aktualizovať ovládač, vrátiť ho späť alebo v prípade potreby vypnúť.

Intel a AMD

Hlavní výrobcovia, ako sú Intel a AMD, často ponúkajú svoje vlastné nástroje na overenie, či máte pre svoje zariadenie najnovšie a optimálne ovládače. Spoločnosť Intel napríklad ponúka nástroj Intel Driver Update Utility, nástroj fungujúci cez ActiveX alebo Java. Identifikuje, vyhľadáva, sťahuje a inštaluje príslušné ovládače pre váš systém. AMD poskytuje funkciu AMD Driver Autodetect. Tento program môže tiež načítať a inštalovať najnovšie ovládače. Nástroje, ktoré pochádzajú od samotného výrobcu, sú vždy lepšie ako všeobecné nástroje, ako napríklad DriverMax.